Värsta?

 Vad är det värsta du någonsin gjort? (Som barn)