Du måste

 Du måste välja mellan en villa i Kiruna och en etta i Malmö, vilken väljer du och varför?