Planer

 Har du haft nån plan som senare visat sig dumdristig?