Politiker

 Du är politiker för en dag, vad blir din första åtgärd?