Vad säger bilden?

Vad gör dom? Skriv en artikel med en twist: