Ändra?

Vad skulle du ändra på dig själv om du kunde?