Frågan?

 Vad är den dummaste frågan att ställa till dig?