Visste

 Vad är något du är glad att din mamma inte vet/visste om dig?