Styrka

Om inre styrka ger yttre styrka, ,vad är din inre styrka?