I hope you enjoy everything you read and it sparks your curiosity!
måndag 3 januari 2022

Två val

 Du har två val: Bungyjump över Niagra fallen eller en enkel resa till Mars, vilken tar du och varför?