Motsatta könet

 Vad är det första du ser hos det motsatta könet?