Tango

 Det krävs två för att dansa tango, vem väljer du att dansa med?  Och varför?