Krisberedskap

 Hur hanterar du en kris? till exempel strömavbrott, snöstorm eller dylikt.