Om jag

 Då skulle jag gjort annorlunda, om jag vetat bättre.....