Spendera

Om du fick 100 0000 kr som du var tvungen att spendera inom en timme, vad skulle du göra?