I hope you enjoy everything you read and it sparks your curiosity!
onsdag 30 augusti 2023

I tid

 Skulle du hellre alltid vara 15 min försenad eller alltid 30 min för tidig?