I tid

 Skulle du hellre alltid vara 15 min försenad eller alltid 30 min för tidig?