En kopp Kaffe

Vad skulle du och jag samtala om över en kopp kaffe?