Påkommen

 Har du blivit påkommen med att göra något du inte får göra?