Värsta eller bästa

 Vad är det värsta (eller bästa) som kan hända?