Inneboende

Din nya inneboende är en liten råtta och han ligger alltid bredvid dig på huvudkudden, hur är ert samboliv?