Snäll?

 Vem har varit snäll mot dig idag? Vad gjorde hen/Husdjur?