Träffa

 Om du kunde träffa en kändis, vem skulle det vara?  (levade eller död)