Kändis

 Skulle du vilja vara känd och i så fall, för vad och varför?