Vill du

 Vill du hellre springa vid ett järnvägsspår eller klättra på en klippa?