Farmor/Farmor

 Vilket är ditt/var förhållande till farmor/farmor?