Idag?

 Idag ska jag?  (göra det inte gjorde igår....)