Fluga

 Vilket är det största fluga/spindel du hade kunnat slå ner med ett slag?