Om allt

 Om allt var lagligt och socialt accepterat under en timme, vad hade du då passat på att göra?