Du måste

 Du måste leva som skunk eller häst i ett år? vilken tar du?