Värderingar

 Om du skulle välja tre grundvärderingar som du vill sträva mot, vilka skulle det vara?