Du står

Du står här, vad är detta och vad menas med detta, skriv en berättelse om att stå där och vad som händer och vart är du?