Kändis

 Skulle du vilja vara känd? På vilket sätt?