Fyll i

 Fyll i meningen: "Jag önskar att jag hade någon att dela _____ med."