Använder du?

 Använder du kontaktlinser eller glasögon?