Någonting

 Är det någonting du inte kan strunta i att göra dig i ordning med?