Räddningsplanka

 Min räddnings planka är vid kris är Till exempel: när nått går sönder i hemmet?