En fråga

 Vilka fråga ska man inte ställa till dig?