På Huvdet

 Kan du stå på huvudet (utan att luta dig mot en vägg)?