Fumlig

 När var du sist så fumlig så att du tappade nått för dig kärt?