Ett nyligen?

Livets små ögonblick av kärlek, nämn ett nyligen?