Bränna vid

 Skriv en instruktions post om hur man bränner vid ett ägg