Vi ska

 Klart vi ska.............(vad ska vi göra/åka eller?)