Vägen vart?

 Vart är du på väg? Kan du välja rätt spår? Fantisera om en resa på en järnväg, och var du åker.