Alperna

Du måste leva ett år högt upp i Alperna, vad tar du med dig?