En av....

 En av dessa dagar ska jag.............