Vänner

 Vad skulle vara viktigt att veta om dig om ni skulle bli nära vänner?