Dåliga tider

 Vad gör du för att muntra upp dig i dåliga tider?