I hope you enjoy everything you read and it sparks your curiosity!
måndag 25 september 2023

Polisen

 Polisen står utanför din dörr med allvarliga miner när du öppnar och tar fram en ros till dig, varför?