Kan

 Kan en människa ”förbruka” sina rättigheter?