Samtal

 Innan du ringer ett telefonsamtal – övar du på vad du ska säga? Varför?