I hope you enjoy everything you read and it sparks your curiosity!
onsdag 6 september 2023

Samtal

 Innan du ringer ett telefonsamtal – övar du på vad du ska säga? Varför?